Apklausa atskleidė narių poreikius Asociacijos veiklai

Siekdami Asociacijos veiklos gerinimo ir jos narių tarpusavio bendravimo stiprinimo asociacija atliko narių apklausą. Ja buvo siekiama išsiaiškinti narių poreikius ir skaitmenines galimybes, kad būtų galima pasiūlyti tobulinimo priemones ir veiklas, atitinkančias asociacijos narių poreikius. Apklausos aktualumas išryškėjo pandemijos metu, kuomet buvo sustabdytos iki tol kontaktiniu būdu organizuojamos veiklos.

Šis tyrimas vykdytas kaip projekto „Kartu (nu)galime daugiau“ (2020-2021 m. ) dalis, kuriuo siekiama pagerinti asociacijos narių tarpusavio komunikaciją. Narių apklausa vykdyta 2021 m . sausio – balandžio mėnesiais apklausiant asmenis elektroniniu būdu ir telefonu.

Galimybės bednrauti

Apklausoje dalyvavo 39 Asociacijos nariai, iš jų 9 vyrai ir 30 moterų. Paaiškėjo, jog didžioji dauguma apklausoje dalyvavusiųjų gyvena Kauno apskrityje – 17 (43,6 proc.), 6 nariai Alytuje (15,4 proc.) Po 3 narius gyvena Vilniuje, Šiauliuose ir Telšiuose. Po 2 Utenoje ir Panevėžyje, po 1 Tauragėje ir Klaipėdoje. Dauguma apklausoje dalyvavusių yra sergantieji – 32 (82,1 proc.) tarp apklaustųjų taip pat yra 6 sergančiųjų šeimos nariai ir 1 savanoris.

Išryškėjo, jog labiausiai verta dalyvauti asociacijos veikloje, apklaustųjų nuomone, dėl galimybių bendrauti su panašius išgyvenimus patiriančiais asmenimis, bendraminčiais (30), dėl žinių apie sveikatą, (30). Taip pat nariams aktualios įvairaus pobūdžio tobulėjimo galimybės (24), savo patirtimi yra norima padėti kitiems (24) nariams, taip pat svarbu, kad jų interesai būtų atstovaujami (24) bei domina bendro laisvalaikio praleidimo galimybės (21).

Tarp labiausiai lauktinų veiklų nariai įvardino susitikimus / bendravimą ir bendro laisvalaikio praleidimo veiklas. Tokį atsakymą pasirinko 27 iš 39 narių, kas sudaro beveik 70 proc. apklaustųjų. Mokomosios / edukacinės veiklos norėtų kiek mažiau, 26 apklausos dalyviai. Sveikatos palaikymo priemonių – 22. Psichologinės pagalbos poreikį išreiškė 18 apklausos dalyvių.

Tobulinti skaitmeninius įgūdžius

COVID-19 protrūkis atskleidė technologinio ir skaitmeninio raštingumo svarbą kasdieniniame gyvenime. Apklausos dalyviai įsivertino kaip moka dirbti kompiuteriu. Labai gerus darbo kompiuteriu įgūdžius ir pakankamai gerus įgūdžius turi 26 nariai, kas sudaro virš 60 proc. apklausos dalyvių. Silpnai geba naudotis 8 dalyviai, jiems dirbant kompiuteriu nuolatos reikalinga pagalba. O visai neturi įgūdžių naudotis kompiuteriu 5 apklausoje dalyvavę asmenys.

84,6 proc. apklausos dalyvių nurodė tuintys namuose galimybę naudotis kompiuteriu/planšete ar išmaniuoju telefonu su veikiančiu internetu, iš šių asmenų kasdien tai daro 20 apklaustųjų. Kelis kartus per savaitę – 5.  Elektroninį paštą turi 28  apklaustieji. Šie duomenys atveria galimybes nuotolinės veiklos organizavimui. Tikėtina, kad ir pandemijai pasibaigus, skaitmeninio raštingumo įgūdžių svarba ir toliau augs, todėl svarbu įtvirtinti organizacijoje įvariais bendravimo galimybes tarp skirtingus poreikius turinčių narių.

Siekiant plėtoti įvairias bendravimo formas svarbu rūpintis organizacijos narių skaitmeniniais įgūdžiais. Paklausus, ar norėtų įgyti/patobulinti, savo skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų būti išplėtotos bendravimo internetu galimybes, iš 39 asmenų dauguma (22) patvirtino norintys patobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. 5 apklaustieji dar nėra apsisprendę. 

Tarpusavio bendravimas

Narių tarpusavio bendravimas yra viena svarbiausių organizacijos veiklų, siekiant palaikyti sergančiuosius. Apklausos dalyvių buvo teirautasi, kaip dažnai jie norėtų susitikti ar nuotoliniu būdu pabendrauti su kitais asociacijos nariais. šiuo klausimu dalyvių poreikiai pasiskirstė labai nevienodai. Tačiau bendrai įvertinus dalyvių poreikius galima būtų organizuoti skirtingas veiklas atskiroms dalyvių grupėms skirtingu intensyvumu ar forma. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad bendra veikla nerečiau kaip kas tris mėnesius aktuali yra virš 60 proc. asmenų, dalyvavusių apklausoje, skaičiuojant bendrai visus, kurie norėtų bendrauti nerečiau, kaip kas ketvirtį.

Komunikacijai kaip pagrindinį kanalą siūloma naudoti elektronį paštą. Taip infomraciją gauti norėtų beveik 70 proc. apklaustųjų. socialinių tinklų pagalba 33 proc.

Su vykdytos apklausos ataskaita kviečiame susipažinti čia (LHPA narių poreikių apklausa 2021).

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *