Asociacija – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) narys

Asociacija 2012 liepos 11 d. tapo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) nare. Kuri yra Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso ir Europos pacientų forumo narė. Pagrindinis LPOAT tikslas yra atstovauti pacientų pilietinėms, socialinėms ir ekonominėms teisėms, ginti jų laisves ir orumą įgyvendinant visapusiško pacientų dalyvavimo visuomenės gyvenime principą remiantis Europos Socialinės Chartijos bei Jungtinių Tautų Organizacijos, …