2022 07 09 Įvyko neeilinis Visuotinis asociacijos narių pakartotinas susirinkimas

Pakartotinis neeilinis Visuotinis asociacijos narių susirinkimas įvyko 2022 m. liepos 9 d. 12 val. Kaune, viešbutyje „Ibis“, Vytauto pr. 28. Susirinkimo metu išrinkti nauji asociacijos valdymo organai 2-jų metų kadencijai. Iš anksto pasiūlytų kandidatų nebuvo, iš visų, susirinkimo metu pasiūlytų, asociacijos prezidente 2-jų metų kadencijai išrinkta Virginija Žilinskienė. Iš anksto pasiūlytų kandidatų nebuvo, iš visų, susirinkimo metu pasiūlytų, asociacijos valdybos nariais 2-jų metų kadencijai išrinkti: Robertas Knispelis, Marytė Kavaliauskienė, Sigrida Kavaliauskaitė, Artūras Krunglevičius, Danguolė Rumbutienė, Greta Mezencevaitė. Naujai išrinkta valdyba savo pirmininku išsirinko Robertą Knispelį. Svarstant einamuosius klausimus išgirsta nuomonių, kad nariai norėtų daugiau renginių. Kaip vienas iš galimų pasiūlytas asociacijos narių gimtadienių paminėjimas, tačiau diskusijos metu kilo prieita nuomonės, kad visa tai reiktų organizuoti kiek kitaip – kartą per metus organizuoti susitikimą, kad tai būtų prasminga veikla. Taip kilo mintis organizuoti pažintinę/edukacinę kelionę pirmą arba antrą rugsėjo savaitgalį, o vietą rinktis pagal Lietuvos regionus, t. y. kurio regiono metai paskelbti, tame regione ir organizuoti. Kadangi 2022 m. paskelbti Sūduvos metais buvo nutarta pirmą pažintinę/edukacinę kelionę organizuoti į šį kraštą. Taip pat, asociacijos narių nuomone, būtų naudingi renginiai skirti sveikatinimui. Visų pirma būtų tikslinga pasidomėti galimybėmis dalyvauti įvairiose nemokamose sveikatinimo renginiuose/programose. O radus pakankamai rėmėjų sveikatinimo renginius/programas organizuoti patiems.

 

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *