2022 05 21 Pakartotinis Visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas

 Pakartotinis visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas įvyko 2022 m. gegužės 21 d. 12 val. Kaune, viešbutyje „Ibis“, Vytauto pr. 28. Pagal dalyvaujančių susirinkime narių skaičių pakartotinio visuotinio ataskaitinio susirinkimo kvorumas nesusirinko, tačiau, pagal įstatus pakartotinis asociacijos narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Asociacijos pirmininkė Danutė Puchova-Ledniovė pristatė asociacijos 2021 metų finansinę ataskaitą ir 2021 metų veiklos ataskaitą – 2021 m. asociacijos organizuotus renginius, veiklas, bendradarbiavimą su WAPO ir kitomis organizacijomis, asociacijos atstovų dalyvavimą POLA suvažiavime, Skandinavijos šalių antinksčių pacientų asociacijų organizuotame suvažiavime. Finansinei ir veiklos ataskaitoms bendru sutarimu pritarta. Susirinkimo metu perskaityti ir aptarti atnaujinti Asociacijos įstatai, kurie bendru sutarimu patvirtinti. Paskirti atsakingi už įstatų įregistravimą asmenys. Naujuose įstatuose numatyta kita asociacijos valdymo struktūra, todėl sekantis, rinkiminis, susirinkimas numatytas derinti su Akromegalijos dienos minėjimu kuri minima birželio 15 d. Kadangi asociacijos nariai gyvena įvairiuose Lietuvos regionuose yra patogiau, kad renginiai būtų organizuojami savaitgaliais, o 2022 m. birželio 15 diena yra trečiadienis, todėl nariai pasiūlė Akromegalijos dieną paminėti birželio 11 d., po rinkiminio susirinkimo.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *